메뉴 건너뛰기

PHC Program

Dịch Vụ Giúp Việc Tại Nhà (PHC)


Nhân viên chăm sóc tại nhà cung cấp các dịch vụ cá nhân không liên quan đến y tế cho những bệnh nhân có vấn đề về sức khoẻ khiến họ bị giới hạn chức năng trong việc thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

Trung bình, mỗi người được hỗ trợ khoảng 16,6 giờ mỗi tuần.
Người chăm sóc cá nhân có thể sử dụng số giờ được ủy quyền để giúp bệnh nhân bao gồm ...

Giúp đỡ hoặc đi kèm với bệnh nhân trong các chuyến đi để được điều trị y tế
Tắm rửa, gội đầu
Vệ sinh cá nhân
Vệ sinh nhà cửa
Chuẩn bị bữa ăn
Giúp thay quần áo
Mua sắm

위로