메뉴 건너뛰기

Vật Lý Trị Liệu

Vật Lý Trị Liệu


Vật Lý Trị Liệu cung cấp phương pháp điều trị dựa trên nhu cầu của bệnh nhân. Vật Lý Trị Liệu
bao gồm chương trình tập thể cá nhân được thiết kế cho nhu cầu cụ thể của bệnh nhân để thúc đẩy sự độc lập và lấy lại khả năng chức năng để thực hiện những sinh hoạt hàng ngày.
Chương trình trị liệu bao gồm ...

Tập thể dục tăng cường cơ
Phục hồi sau phẫu thuật
Phục hồi chức năng: PT, Ot, ST 
Phục hồi các tác động do đột quy
Hướng dẫn cách Giảm đau

위로