메뉴 건너뛰기

ahs_bg1.jpgNhiệm vụ của chúng tôi là tham gia tích cực một phần nào đó trong cộng đồng,
cung cấp và liên tục cải thiện phục hồi sức khỏe và giúp bệnh nhân tự lập bằng cách
cung cấp chăm sóc giá trị, chất lượng cao và sự tận tâm hết lòng.
Nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu của chúng tôi sẽ thăm viếng bịnh nhân tại gia
để hỗ trợ tinh thần và thể chất giúp tối đa hóa kết quả bình phục của bệnh nhân.

ahs_bg1.jpgNhiệm vụ của chúng tôi là tham gia tích cực một phần nào đó trong cộng đồng,
cung cấp và liên tục cải thiện phục hồi sức khỏe và giúp bệnh nhân tự lập bằng cách
cung cấp chăm sóc giá trị, chất lượng cao và sự tận tâm hết lòng.
Nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu của chúng tôi sẽ thăm viếng bịnh nhân tại gia
để hỗ trợ tinh thần và thể chất giúp tối đa hóa kết quả bình phục của bệnh nhân.

ahs_bg1.jpgNhiệm vụ của chúng tôi là tham gia tích cực một phần nào đó trong cộng đồng,
cung cấp và liên tục cải thiện phục hồi sức khỏe và giúp bệnh nhân tự lập bằng cách
cung cấp chăm sóc giá trị, chất lượng cao và sự tận tâm hết lòng.
Nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu của chúng tôi sẽ thăm viếng bịnh nhân tại gia
để hỗ trợ tinh thần và thể chất giúp tối đa hóa kết quả bình phục của bệnh nhân.

ahs_bg1.jpgNhiệm vụ của chúng tôi là tham gia tích cực một phần nào đó trong cộng đồng,
cung cấp và liên tục cải thiện phục hồi sức khỏe và giúp bệnh nhân tự lập bằng cách
cung cấp chăm sóc giá trị, chất lượng cao và sự tận tâm hết lòng.
Nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu của chúng tôi sẽ thăm viếng bịnh nhân tại gia
để hỗ trợ tinh thần và thể chất giúp tối đa hóa kết quả bình phục của bệnh nhân.

ahs_bg1.jpgNhiệm vụ của chúng tôi là tham gia tích cực một phần nào đó trong cộng đồng,
cung cấp và liên tục cải thiện phục hồi sức khỏe và giúp bệnh nhân tự lập bằng cách
cung cấp chăm sóc giá trị, chất lượng cao và sự tận tâm hết lòng.
Nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu của chúng tôi sẽ thăm viếng bịnh nhân tại gia
để hỗ trợ tinh thần và thể chất giúp tối đa hóa kết quả bình phục của bệnh nhân.

We have the service
to help you!
 

Korean Home Health Care

Services

 • Dịch vụ Điều dưỡng

  Dịch vụ Điều dưỡng

  Y tá của chúng tôi được đào tạo đầy đủ và được phép của Hội đồng Điều Dưỡng Texas và đã được phỏng vấn kỹ lưỡng

 • Trợ lý Y tá

  Trợ lý Y tá

  Các Trợ lý Y tá của chúng tôi trợ giúp các dịch vụ cá nhân cho bệnh nhân

 • Vật Lý Trị Liệu / Dịch Vụ Xã Hội

  Vật Lý Trị Liệu / Dịch Vụ Xã Hội

  Các nhà trị liệu vật lý trị liệu của chúng tôi giúp bệnh nhân phục hồi năng lực tốt và nhân viên xã hội của chúng tôi có sẵn để giúp bệnh nhân với các vấn đề liên quan đến xã hội khi cần thiết

 • Primary Home Care(PHC) Program

  Primary Home Care(PHC) Program

  Nhân viên chăm sóc tại nhà cung cấp các dịch vụ cá nhân không liên quan đến y tế cho những bệnh nhân có vấn đề về sức khoẻ khiến họ bị giới hạn chức năng trong việc thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

위로